DataType

DataType enumeration

Räknar upp fälttypers definitioner.

public enum DataType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
FDF 0 FDF-ström.
XML 1 XML-ström.
XFDF 2 XFDF-ström.
PDF 3 PDF-ström.
OLEDB 4 OLEDB-databas, såsom MS Access.
ODBC 5 ODBC-databas, som MS SQL Server.

Se även