EncodingType

EncodingType enumeration

Räknar upp kodningstyper för texten med hjälp av.

public enum EncodingType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Identity_h 0 Unicode-kodningen med horisontell skrift.
Identity_v 1 Unicode-kodningen med vertikal skrivning.
Cp1250 2 Ett Windows-textkodningsnamn.
Cp1252 3 Ett Windows-textkodningsnamn.
Cp1257 4 Ett Windows-textkodningsnamn.
Winansi 5 Windows ansi-kodning.
Macroman 6 Mac OS standardkodning för latinsk text.

Se även