Facade

Facade class

Basfasadklass.

public abstract class Facade : IFacade

Egenskaper

namn Beskrivning
Document { get; } Får dokumentfasaden arbetar på.

Metoder

namn Beskrivning
virtual BindPdf(Document) Initierar fasaden.
virtual BindPdf(Stream) Initierar fasaden.
virtual BindPdf(string) Initierar fasaden.
virtual Close() Kastar Aspose.Pdf.Dokument bunden med en fasad.
Dispose() Disponerar fasaden.

Se även