Close

Facade.Close method

Kastar Aspose.Pdf.Dokument bunden med en fasad.

public virtual void Close()

Se även