FieldType

FieldType enumeration

Uppräkning av möjliga fälttyper.

public enum FieldType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Text 0 Textfält.
ComboBox 1 Fält med kombinationsruta.
ListBox 2 Listbox-fält.
Radio 3 Radioknappfält.
CheckBox 4 Kryssrutafält.
PushButton 5 Tryckknappsfält.
MultiLineText 6 Flerrads textfält.
Barcode 7 Streckkodsfält.
InvalidNameOrType 8 Ogiltig fälttyp.
Signature 9 Signaturfält.
Image 10 Bildfält.
Numeric 11 Numeriskt fält
DateTime 12 Datum/tid-fält

Se även