FontStyle

FontStyle enumeration

Räknar upp 14 typer av teckensnitt.

public enum FontStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Courier 0 Courier font.
CourierBold 1 Fet Courier-teckensnitt.
CourierOblique 2 Oblique Curier font.
CourierBoldOblique 3 Fet sned Courier-teckensnitt.
Helvetica 4 Helvetica font.
HelveticaBold 5 Fet Helvetica-teckensnitt.
HelveticaOblique 6 Oblique Helvetica font.
HelveticaBoldOblique 7 Fet sned Helvetica-teckensnitt.
Symbol 8 Symbolfont.
TimesRoman 9 Times-Roman font.
TimesBold 10 Bold Times font.
TimesItalic 11 Teckensnitt i kursiv tid.
TimesBoldItalic 12 Fet kursiv Times-teckensnitt.
ZapfDingbats 13 ZapfDingbats font.
Unknown 14 Okänt teckensnitt. Standardteckensnitt kommer att användas.
CjkFont 15 True Type Font för CJK-stöd, standard är MS PGothic-teckensnitt.

Se även