Form.FormImportResult

Form.FormImportResult class

Klass som beskriver resultatet vid import av fält.

public class FormImportResult

Egenskaper

namn Beskrivning
FieldName { get; } Fältets fullständiga namn.
Status { get; } Status för fältimport.

Se även