Form.ImportStatus

Form.ImportStatus enumeration

Status för importerat fält

public enum ImportStatus

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Success 0 Fältet har importerats
FieldNotFound 1 Fält med detta namn hittades inte i dokumentformuläret.

Se även