DecorateField

DecorateField(string)

Ändrar visuella attribut för det angivna fältet.

public void DecorateField(string fieldName)
Parameter Typ Beskrivning
fieldName String Det fullt kvalificerade fältnamnet.

Exempel

FormEditor fe = new FormEditor("PdfWithAcroForm.pdf", "FormEditor_DecorateField_text.pdf");
fe.Facade = new FormFieldFacade();
fe.Facade.BackgroundColor = System.Drawing.Color.Red;
fe.Facade.TextColor = System.Drawing.Color.Blue;
fe.Facade.BorderColor = System.Drawing.Color.Green;
fe.Facade.Alignment = FormFieldFacade.AlignCenter;
fe.DecorateField("textField");

Se även


DecorateField(FieldType)

Ändrar visuella attribut för alla fält med den angivna fälttypen.

public void DecorateField(FieldType fieldType)
Parameter Typ Beskrivning
fieldType FieldType Typ av fält som kommer att dekoreras.

Exempel

FormEditor fe = new FormEditor("PdfForm.pdf", "FormEditor_DecorateField.pdf");
fe.Facade = new FormFieldFacade();
fe.Facade.BackgroundColor = System.Drawing.Color.Red;
fe.Facade.TextColor = System.Drawing.Color.Blue;
fe.Facade.BorderColor = System.Drawing.Color.Green;
fe.Facade.Alignment = FormFieldFacade.AlignRight;
//dekorera alla textfält.
fe.DecorateField(FieldType.Text);

Se även


DecorateField()

Ändrar visuella attribut för alla fält i PDF-dokumentet.

public void DecorateField()

Exempel

FormEditor fe = new FormEditor("PdfForm.pdf", "FormEditor_DecorateField.pdf");
fe.Facade = new FormFieldFacade();
fe.Facade.BackgroundColor = System.Drawing.Color.Red;
fe.Facade.TextColor = System.Drawing.Color.Blue;
fe.Facade.BorderColor = System.Drawing.Color.Green;
fe.Facade.Alignment = FormFieldFacade.AlignRight;
//dekorera alla fält.
fe.DecorateField();

Se även