IFacade

IFacade interface

Allmänt fasadgränssnitt som definierar vanliga fasadmetoder.

public interface IFacade : IDisposable

Metoder

namn Beskrivning
BindPdf(Document) Binder PDF-dokument för redigering.
BindPdf(Stream) Binder PDF-dokument för redigering.
BindPdf(string) Binder PDF-dokument för redigering.
Close() Frigör alla resurser som är associerade med den aktuella fasaden.

Se även