ImageMergeMode

ImageMergeMode enumeration

Representerar lägen för sammanfogning av bilder.

public enum ImageMergeMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Vertical 1 Bilder sammanfogade vertikalt.
Horizontal 2 Bilder sammanslagna horisontellt.
Center 3 Bilder mittjusterade.

Se även