ISaveableFacade

ISaveableFacade interface

Fasadgränssnitt som definierar metoder som är gemensamma för alla räddningsbara fasader.

public interface ISaveableFacade : IFacade

Metoder

namn Beskrivning
Save(Stream) Sparar resultatet PDF-dokument för att streama.
Save(string) Sparar resultatet PDF-dokument till fil.

Se även