KeySize

KeySize enumeration

Definierar olika nyckelstorlekar som kan användas för att kryptera pdf-dokument.

public enum KeySize

Värderingar

namn Värde Beskrivning
x40 0 40 bitars nyckel. Sådan nyckelstorlek används med RC4-algoritmen och ger låg säkerhetsnivå. Ändå kan gamla versioner av pdf-dokument endast krypteras med sådana nycklar (v. 1.3 och lägre);
x128 1 128 bitars nyckel. Både RC4- och AES-algoritmer kan använda sådan nyckelstorlek.
x256 2 256 bitars nyckel. Sådan nyckelstorlek kan endast användas med AES och känns igen med de senaste Adobe Reader-versionerna (från v.9).

Se även