LineInfo

LineInfo class

Representerar informationen för linjen.

public sealed class LineInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
LineInfo() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
BorderStyle { get; set; } Hämtar eller ställer in kantstilen för en linje, 0 representerar heldragen, 1 representerar streckad, 2 representerar beleved, 3 representerar infogning, 4 representerar understrykning.
LineColor { get; set; } Hämtar eller ställer in färgen på en linje.
LineDashPattern { get; set; } Hämtar eller ställer in streckmönstret för en linje.
LineWidth { get; set; } Hämtar eller ställer in bredden på en linje.
VerticeCoordinate { get; set; } Hämtar eller ställer in en matris med tal som representerar de omväxlande horisontella och vertikala koordinaterna för varje vertex.
Visibility { get; set; } Hämtar eller ställer in synligheten för en linje.

Se även