CreateBookmarkOfPage

CreateBookmarkOfPage(string, int)

Skapar ett bokmärke för den angivna sidan.

public void CreateBookmarkOfPage(string bookmarkName, int pageNumber)
Parameter Typ Beskrivning
bookmarkName String Det angivna bokmärkets namn.
pageNumber Int32 Den angivna destinationssidan.

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateBookmarkOfPage("bookmark for page 1", 1);
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


CreateBookmarkOfPage(string[], int[])

Skapar bokmärken för de angivna sidorna.

public void CreateBookmarkOfPage(string[] bookmarkName, int[] pageNumber)
Parameter Typ Beskrivning
bookmarkName String[] Bokmärkens titelmatris.
pageNumber Int32[] Bokmärken desination page array.

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateBookmarkOfPage("bookmark for page 1", 1);
editor.Save("example_out.pdf");

Se även