CreateBookmarks

CreateBookmarks()

Skapar bokmärken för alla sidor.

public void CreateBookmarks()

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateBookmarks();
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


CreateBookmarks(Bookmark)

Skapar det angivna bokmärket i dokumentet. Metoden kan användas för att bilda kapslade bokmärkenshierarki.

public void CreateBookmarks(Bookmark bookmark)
Parameter Typ Beskrivning
bookmark Bookmark Bokmärket kommer att läggas till i dokumentet.

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
Bookmark bm1=new Bookmark();
bm1.PageNumber=1;
bm1.Title="First child";
Bookmark bm2=new Bookmark();
bm2.PageNumber=2;
bm2.Title="Second child";
Bookmark bm=new Bookmark();
bm.Action="GoTo";
bm.PageNumber=1;
bm.Title="Parent";
Bookmarks bms=new Bookmarks();
bms.Add(bm1);
bms.Add(bm2);
bm.ChildItem=bms;
editor.CreateBookmarks(bm);
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


CreateBookmarks(Color, bool, bool)

Skapa bokmärken för alla sidor med specificerad färg och stil (fet, kursiv).

public void CreateBookmarks(Color color, bool boldFlag, bool italicFlag)
Parameter Typ Beskrivning
color Color Färgen på titeln.
boldFlag Boolean Flaggan av fet attribution.
italicFlag Boolean Flaggan för kursiv tillskrivning.

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateBookmarks(System.Drawing.Color.Red, true, true);
editor.Save("example_out.pdf");

Se även