DeleteBookmarks

DeleteBookmarks()

Tar bort alla bokmärken i PDF-dokumentet.

public void DeleteBookmarks()

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.DeleteBookmarks();
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


DeleteBookmarks(string)

Tar bort bokmärket för PDF-dokumentet.

public void DeleteBookmarks(string title)
Parameter Typ Beskrivning
title String Bokmärkets titel har tagits bort.

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.DeleteBookmarks("existing bookmark title");
editor.Save("example_out.pdf");

Se även