ExportBookmarksToXML

ExportBookmarksToXML(string)

Exporterar bokmärken till XML-fil.

public void ExportBookmarksToXML(string xmlFile)
Parameter Typ Beskrivning
xmlFile String Utdata XML-filen.

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.ExportBookmarksToXML("bookmarks.xml");

Se även


ExportBookmarksToXML(Stream)

Exporterar bokmärken till XML-ström.

public void ExportBookmarksToXML(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Utdataström där data kommer att lagras.

Se även