ExtractBookmarks

ExtractBookmarks()

Extraherar bokmärken för alla nivåer från dokumentet.

public Bookmarks ExtractBookmarks()

Returvärde

Bokmärkessamlingen av alla bokmärken som finns i dokumentet.

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
Bookmarks bms = editor.ExtractBookmarks();
foreach(Bookmark bm in bms)
    Console.WriteLine(bm.Title);

Se även


ExtractBookmarks(bool)

Extraherar bokmärken för alla nivåer från dokumentet.

public Bookmarks ExtractBookmarks(bool upperLevel)
Parameter Typ Beskrivning
upperLevel Boolean Om sant, extraherar endast bokmärken på övre nivån. Annars extraherar alla bokmärken rekursivt.

Returvärde

Lista över extraherade bokmärken.

Se även


ExtractBookmarks(string)

Extraherar bokmärkena med den angivna titeln.

public Bookmarks ExtractBookmarks(string title)
Parameter Typ Beskrivning
title String Extraherad artikeltitel.

Returvärde

Bokmärkessamlingen har föremål med samma titel.

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
Bookmarks bms = editor.ExtractBookmarks("Title");
foreach(Bookmark bm in bms)
    Console.WriteLine(bm.Title);

Se även


ExtractBookmarks(Bookmark)

Extraherar barnen till ett bokmärke med en titel som i specificerat bokmärke.

public Bookmarks ExtractBookmarks(Bookmark bookmark)
Parameter Typ Beskrivning
bookmark Bookmark Det angivna bokmärket.

Returvärde

Bokmärkessamling med barnbokmärken.

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
Bookmark bookmark = new Bookmark();
bookmark.Title = "Title";
Bookmarks bms = editor.ExtractBookmarks(bookmark);
foreach(Bookmark bm in bms)
    Console.WriteLine(bm.Title);

Se även