ImportBookmarksWithXML

ImportBookmarksWithXML(string)

Importerar bokmärken till dokumentet från XML-fil.

public void ImportBookmarksWithXML(string xmlFile)
Parameter Typ Beskrivning
xmlFile String XML-filen som innehåller bokmärkeslistan.

Exempel

PdfBookmarkEditor editor = new PdfBookmarkEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.ImportBookmarksWithXML("bookmarks.xml");
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


ImportBookmarksWithXML(Stream)

Importerar bokmärken till dokumentet från XML-fil.

public void ImportBookmarksWithXML(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Streama med bokmärkesdata.

Se även