CreateApplicationLink

Skapar en länk för att starta ett program i PDF-dokument.

public void CreateApplicationLink(Rectangle rect, string application, int page, Color clr, 
    Enum[] actionName)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
application String Sökvägen till ansökan som ska startas.
page Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med länk kommer att skapas.
clr Color Färgen på rektangeln för aktivt klick.
actionName Enum[] Den array av åtgärder (medlemmar i PredefinedAction enum) som motsvarar exekvering av menyalternativ i Acrobat Viewer.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateApplicationLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
    "explorer", 1, System.Drawing.Color.Red,
    new Enum[] { PredefinedAction.FirstPage, PredefinedAction.PrintDialog });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


Skapar en länk för att starta ett program i PDF-dokument.

public void CreateApplicationLink(Rectangle rect, string application, int page, Color clr)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
application String Sökvägen till ansökan som ska startas.
page Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med länk kommer att skapas.
clr Color Färgen på rektangeln för aktivt klick.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateApplicationLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
    "explorer", 1, System.Drawing.Color.Red });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


Skapar en länk för att starta ett program i PDF-dokument.

public void CreateApplicationLink(Rectangle rect, string application, int page)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
application String Sökvägen till ansökan som ska startas.
page Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med länk kommer att skapas.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateApplicationLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100), "explorer", 1 });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även