CreateLocalLink

Skapar en lokal länk i PDF-dokument.

public void CreateLocalLink(Rectangle rect, int desPage, int originalPage, Color clr, 
    Enum[] actionName)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
desPage Int32 Målsidan.
originalPage Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med lokal länk kommer att skapas.
clr Color Färgen på rektangeln för aktivt klick.
actionName Enum[] Den array av åtgärder (medlemmar i PredefinedAction enum) som motsvarar exekvering av menyalternativ i Acrobat Viewer.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateLocalLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
    2, 1, System.Drawing.Color.Red,
    new Enum[] { PredefinedAction.FirstPage, PredefinedAction.PrintDialog });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


Skapar en lokal länk i PDF-dokument.

public void CreateLocalLink(Rectangle rect, int desPage, int originalPage, Color clr)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
desPage Int32 Målsidan.
originalPage Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med lokal länk kommer att skapas.
clr Color Färgen på rektangeln för aktivt klick.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateLocalLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
    2, 1, System.Drawing.Color.Red });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


Skapar en lokal länk i PDF-dokument.

public void CreateLocalLink(Rectangle rect, int desPage, int originalPage)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
desPage Int32 Målsidan.
originalPage Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med lokal länk kommer att skapas.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateLocalLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100), 2, 1});
editor.Save("example_out.pdf");

Se även