CreatePdfDocumentLink

Skapar en länk till en annan PDF-dokumentsida.

public void CreatePdfDocumentLink(Rectangle rect, string remotePdf, int originalPage, 
  int destinationPage, Color clr, Enum[] actionName)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
remotePdf String PDF-dokumentet vilken sida kommer att öppnas.
originalPage Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med länk kommer att skapas.
destinationPage Int32 Målsidan.
clr Color Färgen på rektangeln för aktivt klick.
actionName Enum[] Den array av åtgärder (medlemmar i PredefinedAction enum) som motsvarar exekvering av menyalternativ i Acrobat Viewer.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreatePdfDocumentLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
  "another_example.pdf", 1, 1, System.Drawing.Color.Red,
  new Enum[] { PredefinedAction.FirstPage, PredefinedAction.PrintDialog });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


Skapar en länk till en annan PDF-dokumentsida.

public void CreatePdfDocumentLink(Rectangle rect, string remotePdf, int originalPage, 
  int destinationPage, Color clr)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
remotePdf String PDF-dokumentet vilken sida kommer att öppnas.
originalPage Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med länk kommer att skapas.
destinationPage Int32 Målsidan.
clr Color Färgen på rektangeln för aktivt klick.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreatePdfDocumentLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
  "another_example.pdf", 1, 1, System.Drawing.Color.Red });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


Skapar en länk till en annan PDF-dokumentsida.

public void CreatePdfDocumentLink(Rectangle rect, string remotePdf, int originalPage, 
  int destinationPage)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
remotePdf String PDF-dokumentet vilken sida kommer att öppnas.
originalPage Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med länk kommer att skapas.
destinationPage Int32 Målsidan.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreatePdfDocumentLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100), "another_example.pdf", 1, 1 });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även