CreateRubberStamp

CreateRubberStamp(int, Rectangle, string, string, Color)

Skapar en stämpelkommentar.

public void CreateRubberStamp(int page, Rectangle annotRect, string icon, string annotContents, 
  Color color)
Parameter Typ Beskrivning
page Int32 Antalet originalsida där anteckningen kommer att skapas.
annotRect Rectangle Anteckningsrektangeln som definierar platsen för anteckningen på sidan.
icon String En ikon ska användas för att visa anteckningen. Standardvärde: ‘Utkast’."
annotContents String Innehållet i anteckningen.
color Color Färgen på anteckningen.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateRubberStamp(1, System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
  "Welcome to Aspose", System.Drawing.Color.Red);
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


CreateRubberStamp(int, Rectangle, string, Color, string)

Skapar en stämpelkommentar.

public void CreateRubberStamp(int page, Rectangle annotRect, string annotContents, Color color, 
  string appearanceFile)
Parameter Typ Beskrivning
page Int32 Antalet originalsida där anteckningen kommer att skapas.
annotRect Rectangle Anteckningsrektangeln som definierar platsen för anteckningen på sidan.
annotContents String Innehållet i anteckningen.
color Color Färgen på anteckningen.
appearanceFile String Sökvägen till utseendefilen.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateRubberStamp(1, System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
  "Welcome to Aspose", System.Drawing.Color.Red, "appearance_file.pdf");
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


CreateRubberStamp(int, Rectangle, string, Color, Stream)

Skapar en stämpelkommentar.

public void CreateRubberStamp(int page, Rectangle annotRect, string annotContents, Color color, 
  Stream appearanceStream)
Parameter Typ Beskrivning
page Int32 Antalet originalsida där anteckningen kommer att skapas.
annotRect Rectangle Anteckningsrektangeln som definierar platsen för anteckningen på sidan.
annotContents String Innehållet i anteckningen.
color Color Färgen på anteckningen.
appearanceStream Stream Strömmen av utseendefil.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
using (System.IO.FileStream appStream = File.OpenRead("appearance_file.pdf"))
{
  editor.CreateRubberStamp(1, System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
    "Welcome to Aspose", System.Drawing.Color.Red, appStream);
  editor.Save("example_out.pdf");
}  

Se även