CreateWebLink

Skapar en webblänk i PDF-dokument.

public void CreateWebLink(Rectangle rect, string url, int originalPage, Color clr, 
    Enum[] actionName)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
url String Webblänkens destination.
originalPage Int32 Antalet originalsidor där rektangeln bunden med webblänk kommer att skapas.
clr Color Färgen på rektangeln för aktivt klick.
actionName Enum[] Den array av åtgärder (medlemmar i PredefinedAction enum) som motsvarar exekvering av menyalternativ i Acrobat Viewer.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateWebLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
    "http://www.aspose.com", 1, System.Drawing.Color.Red,
    new Enum[] { PredefinedAction.FirstPage, PredefinedAction.PrintDialog });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


Skapar en webblänk i PDF-dokument.

public void CreateWebLink(Rectangle rect, string url, int originalPage, Color clr)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
url String Webblänkens destination.
originalPage Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med webblänk kommer att skapas.
clr Color Färgen på rektangeln för aktivt klick.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateWebLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
    "http://www.aspose.com", 1, System.Drawing.Color.Red });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


Skapar en webblänk i PDF-dokument.

public void CreateWebLink(Rectangle rect, string url, int originalPage)
Parameter Typ Beskrivning
rect Rectangle Rektangeln för aktivt klick.
url String Webblänkens destination.
originalPage Int32 Antalet originalsidor där rektangel bunden med webblänk kommer att skapas.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateWebLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100), "http://www.aspose.com", 1 });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även