CreateWebLink

Skapar en webblänk i PDF-dokument.

public void CreateWebLink(Rectangle rect, string url, int originalPage, Color clr, 
    Enum[] actionName)
ParameterTypBeskrivning
rectRectangleRektangeln för aktivt klick.
urlStringWebblänkens destination.
originalPageInt32Antalet originalsidor där rektangeln bunden med webblänk kommer att skapas.
clrColorFärgen på rektangeln för aktivt klick.
actionNameEnum[]Den array av åtgärder (medlemmar i PredefinedAction enum) som motsvarar exekvering av menyalternativ i Acrobat Viewer.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateWebLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
    "http://www.aspose.com", 1, System.Drawing.Color.Red,
    new Enum[] { PredefinedAction.FirstPage, PredefinedAction.PrintDialog });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


Skapar en webblänk i PDF-dokument.

public void CreateWebLink(Rectangle rect, string url, int originalPage, Color clr)
ParameterTypBeskrivning
rectRectangleRektangeln för aktivt klick.
urlStringWebblänkens destination.
originalPageInt32Antalet originalsidor där rektangel bunden med webblänk kommer att skapas.
clrColorFärgen på rektangeln för aktivt klick.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateWebLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100),
    "http://www.aspose.com", 1, System.Drawing.Color.Red });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även


Skapar en webblänk i PDF-dokument.

public void CreateWebLink(Rectangle rect, string url, int originalPage)
ParameterTypBeskrivning
rectRectangleRektangeln för aktivt klick.
urlStringWebblänkens destination.
originalPageInt32Antalet originalsidor där rektangel bunden med webblänk kommer att skapas.

Exempel

PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.CreateWebLink(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 100, 100), "http://www.aspose.com", 1 });
editor.Save("example_out.pdf");

Se även