ReplaceText

ReplaceText(string, int, string, TextState)

Ersätter text i PDF-filen på den angivna sidan.TextState objekt (teckensnittsfamilj, färg) kan specificeras till ersatt text.

public bool ReplaceText(string srcString, int thePage, string destString, TextState textState)
Parameter Typ Beskrivning
srcString String Snöret som ska bytas ut.
thePage Int32 Sidnummer (0 betyder “alla sidor”).
destString String Den ersatta strängen.
textState TextState Texttillstånd (textfärg, teckensnitt etc).

Returvärde

Returnerar sant om byte gjordes.

Exempel

Exemplet visar hur man ersätter text på första sidan i PDF-dokumentet och ställer inTextState textegenskaper för den nya texten.

// öppna dokument
Document doc = new Document(inFile);

// Skapa typsnitt och markera att det ska bäddas in
Aspose.Pdf.Text.Font font = FontRepository.FindFont("Courier New");
font.IsEmbedded = true;

// skapa PdfContentEditor-objekt för att redigera text
PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf(doc);

// skapa textState-objekt
TextState textState = new TextState();
textState.Font = font;
textState.FontSize = 17;
textState.FontStyle = FontStyle.Bold | FontStyle.Italic;
textState.ForegroundColor = Color.Red;

// ändra text med angivet typsnitt
editor.ReplaceText("hello world", 1, "hi world", textState);

// spara dokument
doc.Save(outFile);

Se även


ReplaceText(string, string)

Ersätter text i PDF-filen.

public bool ReplaceText(string srcString, string destString)
Parameter Typ Beskrivning
srcString String Snöret som ska bytas ut.
destString String Ersätter sträng.

Returvärde

Returnerar sant om byte gjordes.

Exempel

Exemplet visar hur man ersätter text i PDF-dokument.

// öppna dokument
Document doc = new Document(inFile);

// skapa PdfContentEditor-objekt för att redigera text
PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf(doc);

// ändra text 
editor.ReplaceText("hello world", "hi world");

// spara dokument
doc.Save(outFile);

Se även


ReplaceText(string, int, string)

Ersätter text i PDF-filen på den angivna sidan.

public bool ReplaceText(string srcString, int thePage, string destString)
Parameter Typ Beskrivning
srcString String Stinget som ska bytas ut.
thePage Int32 Sidnummer (0 för alla sidor)
destString String Ersätter sträng.

Returvärde

Returnerar sant om byte gjordes.

Exempel

Exemplet visar hur man ersätter text i PDF-dokument på den angivna sidan.

// öppna dokument
Document doc = new Document(inFile);

// skapa PdfContentEditor-objekt för att redigera text
PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf(doc);

// ändra text 
editor.ReplaceText("hello world", 1, "hi world");

// spara dokument
doc.Save(outFile);

Se även


ReplaceText(string, string, TextState)

Ersätter text i PDF-filen med angivnaTextState objekt.

public bool ReplaceText(string srcString, string destString, TextState textState)
Parameter Typ Beskrivning
srcString String Sträng som ska bytas ut
destString String Ersätter sträng
textState TextState Texttillstånd (textfärg, teckensnitt etc)

Returvärde

Returnerar sant om byte gjordes.

Exempel

Exemplet visar hur man ersätter text och setTextState textegenskaper för den nya texten.

// öppna dokument
Document doc = new Document(inFile);

// Skapa typsnitt och markera att det ska bäddas in
Aspose.Pdf.Text.Font font = FontRepository.FindFont("Courier New");
font.IsEmbedded = true;

// skapa PdfContentEditor-objekt för att redigera text
PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf(doc);

// skapa textState-objekt
TextState textState = new TextState();
textState.Font = font;
textState.FontStyle = FontStyle.Bold | FontStyle.Italic;

// ändra text med angivet typsnitt
editor.ReplaceText("hello world", "hi world", textState);

// spara dokument
doc.Save(outFile);

Se även


ReplaceText(string, string, int)

Ersätter text i PDF-filen och anger teckenstorlek.

public bool ReplaceText(string srcString, string destString, int fontSize)
Parameter Typ Beskrivning
srcString String Sträng som ska bytas ut.
destString String Ersätter sträng.
fontSize Int32 Textstorlek.

Returvärde

Returnerar sant om byte gjordes.

Exempel

Exemplet visar hur man ersätter text och ställer in teckenstorlek för den nya texten.

// öppna dokument
Document doc = new Document(inFile);

// Skapa typsnitt och markera att det ska bäddas in
Aspose.Pdf.Text.Font font = FontRepository.FindFont("Courier New");
font.IsEmbedded = true;

// skapa PdfContentEditor-objekt för att redigera text
PdfContentEditor editor = new PdfContentEditor();
editor.BindPdf(doc);

// ändra text med angivet typsnitt
editor.ReplaceText("hello world", "hi world", 14);

// spara dokument
doc.Save(outFile);

Se även