SaveAsTIFFClassF

SaveAsTIFFClassF(string, int, int)

Konverterar varje sida i ett pdf-dokument till bilder och sparar bilder till en enda TIFF ClassF-fil.

public void SaveAsTIFFClassF(string outputFile, int imageWidth, int imageHeight)
Parameter Typ Beskrivning
outputFile String Streamen för att spara TIFF-bilden.
imageWidth Int32 Bildens bredd, enheten är pixel.
imageHeight Int32 Bildhöjden, enheten är pixel.

Exempel

[C#]
PdfConverter converter = new PdfConverter();
converter.BindPdf(@"D:\Test\test.pdf");
converter.DoConvert();
converter.SaveAsTIFFClassF(@"D:\Test\test.tiff",204,196);	

[Visual Basic]
Dim converter As PdfConverter =  New PdfConverter() 
converter.BindPdf("D:\Test\test.pdf")
converter.DoConvert()
converter.SaveAsTIFFClassF(@"D:\Test\test.tiff",204,196)

Se även


SaveAsTIFFClassF(string, PageSize)

Konverterar varje sida i ett pdf-dokument till bilder och sparar bilder till en enda TIFF ClassF-fil.

public void SaveAsTIFFClassF(string outputFile, PageSize pageSize)
Parameter Typ Beskrivning
outputFile String Streamen för att spara TIFF-bilden.
pageSize PageSize Bildens sidstorlek.

Se även


SaveAsTIFFClassF(Stream, int, int)

Konverterar varje sida i ett pdf-dokument till bilder och sparar bilder till en enda TIFF ClassF-ström.

public void SaveAsTIFFClassF(Stream outputStream, int imageWidth, int imageHeight)
Parameter Typ Beskrivning
outputStream Stream Streamen för att spara TIFF-bilden.
imageWidth Int32 Bildens bredd, enheten är pixel.
imageHeight Int32 Bildhöjden, enheten är pixel.

Se även


SaveAsTIFFClassF(Stream, PageSize)

Konverterar varje sida i ett pdf-dokument till bilder och sparar bilder till en enda TIFF ClassF-ström.

public void SaveAsTIFFClassF(Stream outputStream, PageSize pageSize)
Parameter Typ Beskrivning
outputStream Stream Streamen för att spara TIFF-bilden.
pageSize PageSize Bildens sidstorlek.

Se även


SaveAsTIFFClassF(string)

Konverterar varje sida i ett pdf-dokument till bilder och sparar bilder till en enda TIFF ClassF-fil.

public void SaveAsTIFFClassF(string outputFile)
Parameter Typ Beskrivning
outputFile String Streamen för att spara TIFF-bilden.

Exempel

[C#]
PdfConverter converter = new PdfConverter();
converter.BindPdf(@"D:\Test\test.pdf");
converter.DoConvert();
converter.SaveAsTIFFClassF(@"D:\Test\test.tiff");	

[Visual Basic]
Dim converter As PdfConverter =  New PdfConverter() 
converter.BindPdf("D:\Test\test.pdf")
converter.DoConvert()
converter.SaveAsTIFFClassF(@"D:\Test\test.tiff")

Se även


SaveAsTIFFClassF(Stream)

Konverterar varje sida i ett pdf-dokument till bilder och sparar bilder till en enda TIFF ClassF-ström.

public void SaveAsTIFFClassF(Stream outputStream)
Parameter Typ Beskrivning
outputStream Stream Streamen för att spara TIFF-bilden.

Se även