PdfFileEditor.ConcatenateCorruptedFileAction

PdfFileEditor.ConcatenateCorruptedFileAction enumeration

Åtgärden utfördes när skadad fil uppfylldes i sammankopplingsprocessen.

public enum ConcatenateCorruptedFileAction

Värderingar

namn Värde Beskrivning
StopWithError 0 Om skadad fil uppfylldes, stoppa sedan sammanfogningsprocessen och returnera felet.
ConcatenateIgnoringCorrupted 1 Om skadad fil uppfylldes, stoppa inte sammanlänkningen och bearbeta inte skadad fil. Listan över korrupta filer är tillgänglig i egenskapen Failures.
ConcatenateIgnoringCorruptedObjects 2 När skadat objekt träffas i källdokumentet stoppas inte processen och endast skadat objekt ignoreras.

Se även