PdfFileEditor.ContentsResizeParameters

PdfFileEditor.ContentsResizeParameters class

Klass för att ange parametrar för sidstorleksändring. Tillåt att ställa in följande parametrar: Storlek på resultatsida (bredd, höjd) i standardutrymmesenheter eller i procent av initial sidstorlek; Vänster-, topp-, botten- och högermarginaler i standardutrymmesenheter eller i procent av den ursprungliga sidstorleken; Vissa värden kan lämnas null för automatisk beräkning. Dessa värden kommer att beräknas från resten av sidstorleken efter beräkning explicit angivna värden. Till exempel: om sidbredd = 100 och ny sidbredd specificeras 60 enheter så beräknas vänster och höger marginaler automatiskt: (100) - . 2 = 15. Denna klass används i metoden ResizeContents.

public class ContentsResizeParameters

Konstruktörer

namnBeskrivning
ContentsResizeParameters()Skapar storleksändringsparametrar där alla värden är inställda på “auto”. Senare marginaler och innehållsstorlek kan anges vid behov.
ContentsResizeParameters(ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue)Skapar storleksändringsparametrar med specificerade marginalvärden och innehållsstorlek.

Egenskaper

namnBeskrivning
BottomMargin { get; set; }Hämtar eller ställer in bottenmarginalen på den resulterande sidan.
ContentsHeight { get; set; }Hämtar eller ställer in höjden på innehållet på källsidan på den resulterande sidan.
ContentsWidth { get; set; }Hämtar eller ställer in bredden på innehållet på källsidan på den resulterande sidan.
LeftMargin { get; set; }Hämtar eller ställer in vänstermarginal på den resulterande sidan.
RightMargin { get; set; }Hämtar eller ställer in högermarginalen på den resulterande sidan.
TopMargin { get; set; }Får eller sätter toppmarginalen på den resulterande sidan.

Metoder

namnBeskrivning
static ContentSize(double, double)Skapar storleksändringsparametrar med angiven innehållsstorlek.
static ContentSizePercent(double, double)Skapar parametrar för att ändra storlek med angiven innehållsstorlek i procent av den ursprungliga sidstorleken. Marginaler beräknas automatiskt.
static Margins(double, double, double, double)Skapar storleksändringsparametrar med specificerat marginalvärde. Innehållsstorleken beräknas automatiskt.
static MarginsPercent(double, double, double, double)Skapar parametrar för storleksändring. Marginaler anges i procent av den ursprungliga sidstorleken.
static PageResize(double, double)Skapar storleksändringsparametrar för sidstorlek.
static PageResizePct(double, double)Skapar storleksändringsparametrar för sidstorlek. Nya storlekar anges i procent.

Se även