ContentsResizeParameters

ContentsResizeParameters()

Skapar storleksändringsparametrar där alla värden är inställda på “auto”. Senare marginaler och innehållsstorlek kan anges vid behov.

public ContentsResizeParameters()

Se även


ContentsResizeParameters(ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue)

Skapar storleksändringsparametrar med specificerade marginalvärden och innehållsstorlek.

public ContentsResizeParameters(ContentsResizeValue leftMargin, ContentsResizeValue contentsWidth, 
    ContentsResizeValue rightMargin, ContentsResizeValue topMargin, 
    ContentsResizeValue contentsHeight, ContentsResizeValue bottomMargin)
Parameter Typ Beskrivning
leftMargin ContentsResizeValue Vänstermarginalvärde.
contentsWidth ContentsResizeValue Innehållets bredd.
rightMargin ContentsResizeValue Höger marginal.
topMargin ContentsResizeValue Toppmarginal.
contentsHeight ContentsResizeValue Innehållshöjd.
bottomMargin ContentsResizeValue Nedre marginal.

Se även