PdfFileEditor.ContentsResizeValue

PdfFileEditor.ContentsResizeValue class

Värdet på marginalen eller innehållsstorleken specificerad i procent av standardutrymmesenheter. Den här klassen används i ContentsResizeParameters.

public class ContentsResizeValue

Egenskaper

namn Beskrivning
IsPercent { get; } Blir sant om värdet uttrycks i procent; False om värdet uttrycks i standardenheter.
PercentValue { set; } Anger värde i procent av sidstorleken.
UnitValue { set; } Anger värde i standardutrymmesenheter.
Value { get; } Får specificerat värde. Använd Unit-egenskap för att få värdeenheter.

Metoder

namn Beskrivning
static Auto() Initierar automatiskt beräknat värde.
static Percents(double) Initierar värde i procent.
static Units(double) Initierar värde i standardutrymmesenheter.

Se även