PdfFileEditor.CorruptedItem

PdfFileEditor.CorruptedItem class

Klass som ger information om skadade filer i tid för sammanlänkning.

public class CorruptedItem

Egenskaper

namn Beskrivning
Exception { get; } Undantag för den här filen som indikerar problem med filen.
Index { get; } Index över skadad fil.

Se även