PdfFileEditor.PageBreak

PdfFileEditor.PageBreak class

Data för sidbrytningsposition.

public class PageBreak

Konstruktörer

namn Beskrivning
PageBreak(int, double) Konstruktör för att skapa PageBreak-objekt.

Egenskaper

namn Beskrivning
PageNumber { get; set; } Antal sida (med början från 1) där sidbrytning måste läggas till.
Position { get; set; } Vertikal position för sidbrytning.

Se även