PdfFileInfo

PdfFileInfo()

Initierar en ny instans av klassen Aspose.Pdf.Facades.PdfFileInfo med standardvärden.

public PdfFileInfo()

Se även


PdfFileInfo(Stream)

Initierar en ny instans av klassen Aspose.Pdf.Facades.PdfFileInfo.

public PdfFileInfo(Stream inputStream)
Parameter Typ Beskrivning
inputStream Stream Streama där indatafilen placeras.

Se även


PdfFileInfo(Stream, string)

Initierar en ny instans av klassen Aspose.Pdf.Facades.PdfFileInfo.

public PdfFileInfo(Stream inputStream, string password)
Parameter Typ Beskrivning
inputStream Stream Streama där indatafilen placeras.
password String Lösenord för åtkomst till filen.

Se även


PdfFileInfo(string)

Initierar en ny instans av klassen Aspose.Pdf.Facades.PdfFileInfo.

public PdfFileInfo(string inputFile)
Parameter Typ Beskrivning
inputFile String Namn på fil som innehåller indatafil.

Se även


PdfFileInfo(string, string)

Initierar en ny instans av klassen Aspose.Pdf.Facades.PdfFileInfo.

public PdfFileInfo(string inputFile, string password)
Parameter Typ Beskrivning
inputFile String Namn på fil som innehåller indatafil.
password String Lösenord för åtkomst till filen.

Se även


PdfFileInfo(Document)

Initierar nyPdfFileInfo objekt på basen avdocument .

public PdfFileInfo(Document document)
Parameter Typ Beskrivning
document Document Pdf-dokument.

Se även