PdfFileSanitization

PdfFileSanitization class

Representerar sanerings- och återställnings-API. Använd det om du inte kan skapa/öppna dokument på något annat sätt.

public sealed class PdfFileSanitization : SaveableFacade

Konstruktörer

namn Beskrivning
PdfFileSanitization() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Document { get; } Får dokumentfasaden arbetar på.
Log { get; } Efter att filen har sparats kan du kontrollera vad som gjordes med filen.
UseTrimBottom { get; set; } Tillåter att ta bort data efter pdf data
UseTrimTop { get; set; } Tillåter att ta bort data före pdf-data.

Metoder

namn Beskrivning
override BindPdf(Document) Initierar fasaden.
override BindPdf(Stream) Binder en PDF-ström för Sanitize.
override BindPdf(string) Binder en pdf-fil för Sanitize.
override Close() Stänger fasaden.
Dispose() Disponerar fasaden.
Recover() Återställer dokument. Använd egenskaper för att anpassa.
override Save(Stream) Sparar resultatet PDF för att streama.
override Save(string) Sparar resultatet PDF till fil.
TrimBottom() Tar bort data efter senaste %%EOF.
TrimTop() Tar bort data före %PDF.

Se även