BindPdf

BindPdf(string)

Binder en pdf-fil för Sanitize.

public override void BindPdf(string inputFile)
Parameter Typ Beskrivning
inputFile String Pdf-filen som ska redigeras.

Se även


BindPdf(Stream)

Binder en PDF-ström för Sanitize.

public override void BindPdf(Stream inputStream)
Parameter Typ Beskrivning
inputStream Stream Pdf-strömmen som ska redigeras.

Se även


BindPdf(Document)

Initierar fasaden.

public override void BindPdf(Document srcDoc)
Parameter Typ Beskrivning
srcDoc Document Objektet Aspose.Pdf.Document.

Se även