Save

Save(string)

Sparar resultatet PDF till fil.

public override void Save(string outputFile)
Parameter Typ Beskrivning
outputFile String utdata pdf-fil

Se även


Save(Stream)

Sparar resultatet PDF för att streama.

public override void Save(Stream outputStream)
Parameter Typ Beskrivning
outputStream Stream output pdf-ström

Se även