AddPageNumber

AddPageNumber(string)

Lägg till sidnummer i filen. Sidnummertext kan innehålla #-tecken som kommer att ersättas med sidans nummer. Sidnummer placeras längst ner på sidan centrerat horisontellt.

public void AddPageNumber(string formatString)
Parameter Typ Beskrivning
formatString String Text till sidnummer

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
fileStamp.AddPageNumber("Page #");
fileStamp.Close();

Se även


AddPageNumber(FormattedText)

Lägger till sidnummer på sidan. Sidnummer kan innehålla #-tecken som kommer att ersättas med sidnummer. Sidnummer placeras längst ner på sidan centrerat horisontellt.

public void AddPageNumber(FormattedText formattedText)
Parameter Typ Beskrivning
formattedText FormattedText Formatsträng för sidnummer representerar FormattedText.

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
fileStamp.AddPageNumber(new FormattedText("Page #"));
fileStamp.Close();

Se även


AddPageNumber(string, int, float, float, float, float)

Lägger till sidnummer på sidorna i dokumentet.

public void AddPageNumber(string formatString, int position, float leftMargin, float rightMargin, 
    float topMargin, float bottomMargin)
Parameter Typ Beskrivning
formatString String Formatsträng för sidnummer.
position Int32 Position där sidnumret kommer att placeras på sidan. 0-nedre mitten, 1-nederst höger, 2-upper höger, 3 - sidor höger, 4 - övre mitten, 5 - nedre vänster, 6 - sidor vänster, 7 - övre vänster. Du kan använda följande konstanter: PosBottomMiddle = 0, PosBottomRight = 1, PosUpperRight = 2, PosSidesRight = 3, PosUpperMiddle, PosBottomLeft = 5, PosSidesLeft, PosUpperLeft
leftMargin Single Marginal på sidans vänstra kant.
rightMargin Single Marginal på sidans högra kant.
topMargin Single Marginal på sidans övre kant.
bottomMargin Single Marginal i nederkanten av sidan.

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
fileStamp.AddPageNumber("Page #", PdfFileStamp.PosBottomLeft, 100, 100, 200, 200);
fileStamp.Close();

Se även


AddPageNumber(string, float, float)

Lägger till sidnummer på den angivna positionen på sidan.

public void AddPageNumber(string formatString, float x, float y)
Parameter Typ Beskrivning
formatString String Formatera sträng. Formatsträng kan innehålla #-tecken som kommer att ersättas med sidnummer.
x Single X-koordinat för sidnummer.
y Single Y-koordinat för sidnummer.

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
fileStamp.AddPageNumber(new FormattedText("Page  #"), 123, 357);
fileStamp.Close();

Se även


AddPageNumber(FormattedText, int, float, float, float, float)

Lägger till sidnummer på sidorna i dokumentet.

public void AddPageNumber(FormattedText formattedText, int position, float leftMargin, 
    float rightMargin, float topMargin, float bottomMargin)
Parameter Typ Beskrivning
formattedText FormattedText FormattedText-objekt som representerar sidnummerformat och egenskaper i texten.
position Int32 Position där sidnumret kommer att placeras på sidan. 0-nedre mitten, 1-nederst höger, 2-upper höger, 3 - sidor höger, 4 - övre mitten, 5 - nedre vänster, 6 - sidor vänster, 7 - övre vänster. Du kan använda följande konstanter: PosBottomMiddle = 0, PosBottomRight = 1, PosUpperRight = 2, PosSidesRight = 3, PosUpperMiddle, PosBottomLeft = 5, PosSidesLeft, PosUpperLeft
leftMargin Single Marginal på sidans vänstra kant.
rightMargin Single Marginal på sidans högra kant.
topMargin Single Marginal på sidans övre kant.
bottomMargin Single Marginal i nederkanten av sidan.

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
fileStamp.AddPageNumber(new FormattedText("Page #"), PdfFileStamp.PosBottomLeft, 100, 100, 200, 200);
fileStamp.Close();

Se även


AddPageNumber(FormattedText, float, float)

Lägger till sidnummer på den angivna positionen på sidan.

public void AddPageNumber(FormattedText formattedText, float x, float y)
Parameter Typ Beskrivning
formattedText FormattedText Formaterad text som representerar sidnummerformat och egenskaper för texten. Formatsträng kan innehålla #-tecken som kommer att ersättas med sidnummer.
x Single X-koordinat för sidnummer.
y Single Y-koordinat för sidnummer.

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
fileStamp.AddPageNumber(new FormattedText("Page  #"), 123, 357);
fileStamp.Close();

Se även


AddPageNumber(string, int)

Lägger till sidnummer på sidorna.

public void AddPageNumber(string formatString, int position)
Parameter Typ Beskrivning
formatString String Format på sidnumret. Denna text kan innehålla # som kommer att ersättas med sidnummer.
position Int32 Position där sidnumret kommer att placeras på sidan. 0-nedre mitten, 1-nederst höger, 2-upper höger, 3 - sidor höger, 4 - övre mitten, 5 - nedre vänster, 6 - sidor vänster, 7 - övre vänster. Du kan använda följande konstanter: PosBottomMiddle = 0, PosBottomRight = 1, PosUpperRight = 2, PosSidesRight = 3, PosUpperMiddle, PosBottomLeft = 5, PosSidesLeft, PosUpperLeft

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
fileStamp.AddPageNumber("Page #", PdfFileStamp.PosUpperRight);
fileStamp.Close();

Se även


AddPageNumber(FormattedText, int)

Lägger till sidnummer på sidorna.

public void AddPageNumber(FormattedText formattedText, int position)
Parameter Typ Beskrivning
formattedText FormattedText FormattedText-objekt som innehåller format för sidnumret och textegenskaper. Denna text kan innehålla # som kommer att ersättas med sidnummer.
position Int32 Position där sidnumret kommer att placeras på sidan. 0-nedre mitten, 1-nederst höger, 2-upper höger, 3 - sidor höger, 4 - övre mitten, 5 - nedre vänster, 6 - sidor vänster, 7 - övre vänster. Du kan använda följande konstanter: PosBottomMiddle = 0, PosBottomRight = 1, PosUpperRight = 2, PosSidesRight = 3, PosUpperMiddle, PosBottomLeft = 5, PosSidesLeft, PosUpperLeft

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
fileStamp.AddPageNumber("Page #", PdfFileStamp.PosUpperRight);
fileStamp.Close();

Se även