PdfJavaScriptStripper

PdfJavaScriptStripper class

Klass för att ta bort all Java Script-kod.

public sealed class PdfJavaScriptStripper

Konstruktörer

namn Beskrivning
PdfJavaScriptStripper() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
Strip(Stream, Stream) Ta bort Java Script från dokumentet.
Strip(string, string) Ta bort Java Script från dokument.

Se även