Strip

Strip(string, string)

Ta bort Java Script från dokument.

public bool Strip(string inputFile, string outputFile)
Parameter Typ Beskrivning
inputFile String Fil som innehåller dokumentet.
outputFile String Fil där dokumentet kommer att lagras.

Returvärde

sant om JavaScript togs bort.

Se även


Strip(Stream, Stream)

Ta bort Java Script från dokumentet.

public bool Strip(Stream inStream, Stream outStream)
Parameter Typ Beskrivning
inStream Stream Ström som innehåller dokument.
outStream Stream Streama var dokumentet kommer att lagras.

Returvärde

sant om JavaScript togs bort.

Se även