PdfPrintPageInfo

PdfPrintPageInfo class

Representerar ett objekt som innehåller information om aktuell utskriftssida.

public class PdfPrintPageInfo

Egenskaper

namn Beskrivning
PageNumber { get; } Får för närvarande utskrivet sidnummer;

Se även