PdfQueryPageSettingsEventHandler

PdfQueryPageSettingsEventHandler delegate

Representerar metoden som hanterar QueryPageSettings-händelsen i ett PrintDocument.

public delegate void PdfQueryPageSettingsEventHandler(object sender, 
    QueryPageSettingsEventArgs queryPageSettingsEventArgs, PdfPrintPageInfo currentPageInfo);
Parameter Typ Beskrivning
sender Object Källan till händelsen.
queryPageSettingsEventArgs QueryPageSettingsEventArgs En QueryPageSettingsEventArgs som innehåller händelsedata.
currentPageInfo PdfPrintPageInfo För närvarande utskriven sidinformation.

Se även