PositioningMode

PositioningMode enumeration

Definierar positioneringsläge. Möjliga värden inkluderar Legacy (bakåtkompatibilitet) och Current (uppdaterad textpositionsberäkningsmetod)

public enum PositioningMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Legacy 0 Äldre textpositionering
ModernLineSpacing 1 Uppdaterat radavstånd, vertikal positionsberäkning görs enligt de gamla reglerna (dvs. texten är placerad i förhållande till det nedre vänstra hörnet av den angivna rektangeln)
Current 2 Uppdaterat radavstånd och vertikal positionsberäkning görs baserat på det övre vänstra hörnet snarare än vänster-botten.

Se även