PropertyFlag

PropertyFlag enumeration

Uppräkning av möjliga fältflaggor.

public enum PropertyFlag

Värderingar

namn Värde Beskrivning
ReadOnly 0 Fältet är skrivskyddat.
Required 1 Fält krävs.
NoExport 2 Fältet kan inte exporteras.
InvalidFlag 3 Ogiltig fältflagga.

Se även