SaveableFacade

SaveableFacade class

Basklass för alla räddningsbara fasader.

public abstract class SaveableFacade : Facade, ISaveableFacade

Egenskaper

namn Beskrivning
Document { get; } Får dokumentfasaden arbetar på.

Metoder

namn Beskrivning
virtual BindPdf(Document) Initierar fasaden.
virtual BindPdf(Stream) Initierar fasaden.
virtual BindPdf(string) Initierar fasaden.
virtual Close() Kastar Aspose.Pdf.Dokument bunden med en fasad.
Dispose() Disponerar fasaden.
virtual Save(Stream) Sparar PDF-dokumentet till den angivna strömmen.
virtual Save(string) Sparar PDF-dokumentet till den angivna filen.

Se även