Save

Save(string)

Sparar PDF-dokumentet till den angivna filen.

public virtual void Save(string destFile)
Parameter Typ Beskrivning
destFile String Målfilen.

Se även


Save(Stream)

Sparar PDF-dokumentet till den angivna strömmen.

public virtual void Save(Stream destStream)
Parameter Typ Beskrivning
destStream Stream Målströmmen.

Se även