Stamp

Stamp class

Klassrepreset stämpel.

public sealed class Stamp

Konstruktörer

namn Beskrivning
Stamp() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
BlendingSpace { get; set; } Hämtar eller ställer in ett BlendingColorSpace-värde som definierar en färgrymd som används för att utföra transparens- och blandningsoperationer på sidan.
IsBackground { get; set; } Hämtar eller ställer in bakgrundsstatus. Om sant stämpel kommer att placeras som bakgrund för den spampade sidan. Som standard är inställd på false.
Opacity { get; set; } Får eller ställer in opaciteten för stämpeln.
PageNumber { get; set; } Hämtar eller ställer in sidnummer.
Pages { get; set; } Hämtar eller ställer in array med antal sidor som kommer att påverkas av stämpeln. Om Pages = null påverkas alla sidor i dokumentet.
Quality { get; set; } Får eller ställer in kvaliteten på bildstämpeln i procent. Värdevärden 0..100 %.
Rotation { get; set; } Hämtar eller ställer in stämpelns rotation i grader.
StampId { get; set; } Hämtar eller sätter identifierare för stämpeln.

Metoder

namn Beskrivning
BindImage(Stream) Ställer in bild som kommer att användas som stämpel.
BindImage(string) Anger bilden som en stämpel.
BindLogo(FormattedText) Ställer in text som stämpel.
BindPdf(Stream, int) Anger PDF-fil och sidanummer som kommer att användas som stämpel.
BindPdf(string, int) Anger PDF-fil och sidanummer som kommer att användas som stämpel.
BindTextState(TextState) Ställer in textstatus för stämpeltext.
SetImageSize(float, float) Ställer in storleken på bildstämpeln. Bilden kommer att skalas enligt de angivna värdena.
SetOrigin(float, float) Anger position på sidan där stämpeln ska placeras.

Se även