BindImage

BindImage(string)

Anger bilden som en stämpel.

public void BindImage(string imageFile)
Parameter Typ Beskrivning
imageFile String Bildfilens namn och sökväg.

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
Stamp stamp = new Stamp();
stamp.BindImage("image.jpg");
fileStamp.AddStamp(stamp);
fileStamp.Close();

Se även


BindImage(Stream)

Ställer in bild som kommer att användas som stämpel.

public void BindImage(Stream image)
Parameter Typ Beskrivning
image Stream Stream som innehåller bilddata.

Se även