BindPdf

BindPdf(string, int)

Anger PDF-fil och sidanummer som kommer att användas som stämpel.

public void BindPdf(string pdfFile, int pageNumber)
Parameter Typ Beskrivning
pdfFile String Sökväg till PDF-fil.
pageNumber Int32 Antal sidor i PDF-fil

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
Stamp stamp = new Stamp();
//Första sidan kommer att användas som stämpel.
stamp.BindPdf("stamp.pdf", 1);
stamp.IsBackground = true;
fileStamp.AddStamp(stamp);
fileStamp.Close();

Se även


BindPdf(Stream, int)

Anger PDF-fil och sidanummer som kommer att användas som stämpel.

public void BindPdf(Stream pdfStream, int pageNumber)
Parameter Typ Beskrivning
pdfStream Stream Stream som innehåller PDF-dokument.
pageNumber Int32 Sidindex för dokumentet som kommer att användas som stämpel.

Exempel

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
Stamp stamp = new Stamp();
//Första sidan kommer att användas som stämpel.
Stream stream = new FileStream("stamp.pdf", FileMode.Open, FileAccess.Read);
stamp.BindPdf(stream, 1);
fileStamp.AddStamp(stamp);
fileStamp.Close();

Se även