StampInfo

StampInfo class

Klass som representerar stämpelinformation.

public sealed class StampInfo

Egenskaper

namn Beskrivning
Form { get; } Får XForm av stämpeln.
Image { get; } Får bild av stämpeln. Kan vara null om stämpeln inte innehåller bilder (till exempel för textstämpel).
IndexOnPage { get; } Får stämpelindex på sidan.
Rectangle { get; } Får rektangel där stämpeln är placerad.
StampId { get; } Får identifierare för stämpeln.
StampType { get; } Får stämpeltyp (bild/formulär).
Text { get; } Får text i stämpeln.
Visible { get; } Får synlighet av stämpeln. Om falskt är stämpeln dold (med HideStampById). Dold stämpel kan återställas av ShowStampById.

Se även